Disclaimer.


1.In deze disclaimer wordt verstaan onder:

    - De eigenaar: de eigenaar van de website.

    - Gebruik(en): alle denkbare handelingen.

    - U: de gebruiker (bezoeker) van de website.

    - De content (inhoud): alle in de website aanwezige inhoud.


2.Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt.

    Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.


3.De content is door de eigenaar met de grootste zorg samengesteld, doch, de eigenaar

    aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het

    getoonde. 


4.De eigenaar is ook niet verantwoordelijk voor getoonde content op de aan deze website

    gekoppelde bestanden. 


5.Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op

    intellectuele rechten. 


6.Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere

    publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze

    schriftelijke toestemming kunt u geen content of delen van deze pagina gebruiken. 

Nadere informatie: Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact opnemen met ons.

patrick@imagebuilding.be


Wij behouden ons alle rechten voor

Disclaimer