Webmaster

Welkom_bij_Image_Building__De_Snelste_Drukkerij_van_Antwerpen_sinds_1989.html

Open van maandag tot en met vrijdag 

maandag tot woensdag van 9 u tot 17 u. • donderdag van 9 u tot 18 u. • vrijdag van 9 u tot 16 u.

Rescue_Service_2015.html
Diensten_2015.html
Producten_2015.html
Under_Construction_2015.html
Contact_2015.html
Welkom_bij_Image_Building__De_Snelste_Drukkerij_van_Antwerpen_sinds_1989_X.html
DisclaimerDisclaimer.html

Deze “nieuwe” website van Image Building N.V. is continu “In Production”.

Alle ontwerpen in de galerij zijn exclusief en © Imagebuilding N.V. 1989 - 2018 - Antwerpen - Alle rechten voorbehouden

Verkoopsvoorwaarden Image Building N.V. Ontwerp, Copy & DrukwerkenBoilerPlate.html
POPSESSED:  THE ART OF PATRICK F. GYPENhttp://www.patrickgypen.be

Image Building N.V. - Privacy verklaring

Image Building N.V. kan persoonsgegevens van u verwerken

doordat u gebruik maakt van de diensten van Image Building N.V.,

en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier

op de website aan Image Building N.V. verstrekt,

en/of u deze aan de kassa in ons atelier

zelf hebt gecommuniceerd.


Image Building N.V. kan de volgende

persoonsgegevens verwerken:


- Uw voor- en achternaam,

- Uw adresgegevens,

- Uw telefoonnummer,

- Uw e-mailadres.
Image Building N.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen

nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen

benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Image Building N.V.

uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst of opdracht.


Image Building N.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te

realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In bepaalde gevallen kunnen wij ook

beschikken over uw bedrijfsactiviteit voor specifieke kortingsdoeleinden. De duurtijd waarvan we

uw gegevens in bewaring nemen is onbepaald maar kan op ieder moment stop gezet worden.

Image Building N.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de

uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Op de website van Image Building N.V. worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden.


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@imagebuilding.be.


Image Building N.V. zal uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Image Building N.V. neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.


Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst

over de beveiliging van door Image Building N.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact

met Image Building N.V. op via info@imagebuilding.be.


www.imagebuilding.be is een website van Image Building N.V.


Image Building N.V. is als volgt te bereiken:

Postadres: Londenstraat 28/30, 2000 Antwerpen

Vestigingsadres: Londenstraat 28/30, 2000 Antwerpen

Inschrijvingsnummer handelsregister 273 002

Kamer van Koophandel: BE 0438 583 421

Telefoon: +32 (0)3 205 60 60

E-mailadres: info@imagebuilding.be